Radiologia i diagnostyka obrazowa

USG dzieci:
USG dorosłych:
USG DOPLLER :
USG ortopedyczne m.in:
USG ginekologiczne:

Rejestracja

604 792 766