dr Elżbieta Przybyłko-Jakubczyk

Specjalista pulmonologii

– diagnostyka i leczenie chorób układu oddechowego w szczególności:
– guzy płuc i opłucnej
– przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma oskrzelowa
– choroby śródmiąższowe płuc
– zakażenia dróg oddechowych (zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli)
– choroby alergiczne dróg oddechowych