pulmonolog

 Diagnostyka i leczenie

Chorób układu oddechowego w szczególności:
 guzy płuc i opłucnej,
 Przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma oskrzelowa,
 Choroby śródmiąższowe płuc,
 Zakażenia dróg oddechowych (zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli),
 Choroby alergiczne dróg oddechowych