dr Lech Kwieciński

Specjalista chorób wewnętrznych

Kardiolog

Pracuje w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, Oddział Kardiologii,
Pracownia Hemodynamiki. Zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem chorób serca:
Niewydolność serca
– Choroba niedokrwienna serca
Nadciśnienie tętnicze
Choroba wieńcowa
Zaburzenia rytmu serca
Wady serca
Zawał serca
Dyslipidemia
Ból w klatce piersiowej