dr Tomasz Gaździński

Specjalista chorób wewnętrznych

Hipertensjolog

 
Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Obecnie pracuje w Klinicznym Oddziale Wewnętrznym I Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu jako młodszy asystent.
 
laureat w plebiscycie Echa Dnia Lekarz Roku 2015,
laureat w plebiscycie Echa Dnia Hipokrates Radomski w 2018r.
Wśród leczenia chorób internistycznych szczególne miejsce
w zainteresowaniach pana doktora zajmuje diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego (hipertensjologia) oraz chorób serca u dorosłych.