chirurg, onkolog

O lekarzu:

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Bratysławie

Pracę rozpoczął na Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala w Słupsku.

Kolejne stopnie naukowe i doświadczenie odbywał w Akademiach Medycznych w Polsce.

Odbył wiele staży i kursów w najbardziej renomowanych ośrodkach w kraju i zagranicą takich jak:

Szpital Imperial College w Londynie,

St Mark’s Hospital w Londynie,

Szpital Toranomon w Tokyo,

Szpitale w Bordeaux, Berlinie i Madrycie,

Klinika Chirurgii Onkologicznej w Gdańsku,

Centrum Onkologii w Warszawie, Krakowie, Gliwicach.

W pracy zawodowej łączy aktywność chirurgiczną z prowadzeniem projektów naukowych. Jest autorem i współautorem licznych publikacji krajowych i zagranicznych.

Jest członkiem towarzystw naukowych: European Society of Surgical Oncology, Towarzystwa Chirurgów Polskich,

 Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej,

Polskiego Towarzystwa badań Raka Piersi.

Organizował liczne warsztaty chirurgiczne dla lekarzy z całego kraju, na których dzielił się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami chirurgicznymi, szczególnie z zakresie chirurgii żołądka, trzustki, piersi, jelita grubego i tarczycy.

Jest ekspertem krajowym w wielu dziedzinach i bierze czynny udział w ustalaniu standardów leczenia onkologicznego.