psychiatra

Pracuje jako lekarz psychiatra od 2001 roku, od 2006 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (IPiN).

Obecnie współpracuje z Kliniką Psychiatrii Sądowej IPiN i Poradnią Zaburzeń Pamięci.

 Od 2020 roku pracuje w  Oddziale Chorób Afektywnych jako kierownik oddziału, wcześniej w oddziałach ogólnopsychiatrycznych , w oddziale  psychogeriatrii, w oddziale prowadzącym detoksykację od leków uspokajających i nasennych.

Posiada doświadczenie w leczeniu pacjentów z alkoholowym zespołem abstynencyjnym.

 Zajmuje się głównie leczeniem zaburzeń nastroju, lękowych, zaburzeń snu.