Alergologia

Zakres usług:
Diagnostyka i leczenie:
CHOROBY WEWNĘTRZNE

Rejestracja

604 792 766

Specjalista:

Specjalist alergolog Specjalista chorób wewnętrznych

Specjalizacje