neurolog

Choroby obwodowego oraz ośrodkowego układu nerwowego m.in.:

 Zespołów bólowych kręgosłupa
 Chorób obwodowego układu -nerwowego i zaburzeń nerwowo-mięśniowych- polineuropatii, miastenii, zespołów otępiennych
 Chorób neurozwyrodnieniowych- przede wszystkim choroby Parkinsona i zespołów parkinsonowskich
Dystonii
 Zespołów otępiennych- choroby Alzheimera i innych
 chorób demielinizacyjnych
 Padaczki
 Bólu przewlekłego- bólów głowy, neuralgii, bólów kręgosłupa
 Zaburzeń równowagi, zawrotów głowy

Diagnostyka i leczenie:

 Schorzeń mózgu
 Nerwów obwodowych
 Rdzenia kręgowego