dr Elżbieta Piechowicz-Kowalska

Specjalista neurologii

Choroby obwodowego oraz ośrodkowego układu nerwowego m.in.:

– zespołów bólowych kręgosłupa
– chorób obwodowego układu -nerwowego i zaburzeń nerwowo-mięśniowych- polineuropatii, miastenii, zespołów otępiennych
– chorób neurozwyrodnieniowych- przede wszystkim choroby Parkinsona i zespołów parkinsonowskich
dystonii
– zespołów otępiennych- choroby Alzheimera i innych
– chorób demielinizacyjnych
– padaczki
– bólu przewlekłego- bólów głowy, neuralgii, bólów kręgosłupa
– zaburzeń równowagi, zawrotów głowy

Diagnostyka i leczenie:

– schorzeń mózgu
– nerwów obwodowych
– rdzenia kręgowego