neurolog

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Lekarz z ponad 30-letnią praktyką szpitalną w Oddziale Neurologicznym

i Udarowym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem m.in.:

 • bólu głowy
 • zawrotów głowy i zaburzeń równowagi
 • zespołów bólowych kręgosłupa
 • miastenii
 • neuralgii
 • uszkodzeń i porażeń nerwów
 • drżenia i drętwienia kończyn
 • zaburzeń czucia
 • zaburzeń koordynacji ruchowej
 • zespołów otępiennych, w tym choroby Alzheimera
 • choroby Parkinsona
 • stwardnieniem rozsianym
 • padaczki

Pani doktor sprawuje opiekę nad pacjentami po przebytym udarze mózgu